Kennisinstellingen

De vier kennisinstellingen, die samen het hart vormen van het programma Gelderland valoriseert zijn:

ArtEZ hogeschool voor de kunsten
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
de Radboud Universiteit (RU)
Van Hall Larenstein (VHL)

Gelderland valoriseert kan ondersteunen, op voorwaarde dat de starter intensief wil samenwerken met deze kennisinstellingen bij de ontwikkeling van het bedrijf en het op de markt brengen van het innovatieve product, proces of dienst. Aanvragen uit de sectoren Agri-Food en Health worden resp. doorverwezen naar Food Valley/Startlife en Health Valley/Red Medtech Ventures.